Liz Walsh Thuộc Thủ Đô Phía Tây

Tôi là Liz Walsh, ứng cử viên thượng viện Chủ Nghĩa Xã Hội Victoria (Victorian Socialists) cho vùng đô thị phía tây trong cuộc bầu cử cấp bang vào tháng 11 năm 2022. Tôi sống ở Maidstone với gia đình, bao gồm cả con gái mới sinh của tôi.

Tôi tin rằng người dân ở các vùng ngoại ô phía tây xứng đáng được hưởng nhiều hơn những gì mà chính phủ hiện tại và bạn bè của họ, những nhà phát triển lớn, phải cung cấp.

Tôi là một nhà xã hội chủ nghĩa trong suốt 25 năm qua. Ở trường trung học, tôi đã tham gia giải đi bộ do nhà trường tổ chức để chống lại Pauline Hanson. Kể từ đó, tôi luôn là người phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc và đã tập trung tham gia vào các chiến dịch đấu tranh quyền cho những người dân tị nạn. Tôi xin hứa sẽ đồng hành cùng với cộng đồng người tị nạn và di cư trên khắp phía Tây, đấu tranh để họ có thể nhận được các điều kiện làm việc tốt, bảo vệ thị thực vĩnh viễn và chấm dứt chính sách phân biệt chủng tộc.

Tôi cũng có một bề dày thành tích trong việc đứng lên bảo vệ quyền lợi của người lao động. Tôi đã sát cánh cùng những công nhân nhà kho đình công đấu tranh vì mức lương ổn định cũng như sự an toàn trong công việc, và cùng với những công nhân chủ chốt yêu cầu nhận được những phúc lợi tốt hơn trong thời kỳ đại dịch. Tôi muốn người lao động được trả lương cao hơn lạm phát và hàng chục năm tư nhân hóa và sự thiếu vốn cho các dịch vụ thiết yếu bị xoá bỏ.

Gần đây, tôi đã khởi xướng một chiến dịch để ủng hộ quyền phá thai và thúc đẩy tiếp cận vấn đề này. Sau lệnh cấm phá thai của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, tôi đã kêu gọi và lãnh đạo một cuộc biểu tình ở Melbourne với hơn 15.000 người. Tôi tin rằng chúng ta không thể bằng lòng và cần đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình. Các phong trào cơ sở là cần thiết.

Một tiếng nói theo xã hội chủ nghĩa trong quốc hội có nghĩa là đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Điều này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào của chúng ta, từ quyền của người tị nạn cho đến cuộc đấu tranh cho khí hậu. Tôi hy vọng bạn sẽ cùng tôi tham gia chiến dịch này!

Được ủy quyền bởi Victorian Socialists, 54 Victoria St, Carlton South, VIC 3053